Transport Transport od 0 PLN Dostawa Dostawa od 24h Zadzwoń Zadzwoń 63 248 88 48
Strona głównaarrowRegulamin

Regulamin Sprzedaży Internetowej / Ogólne warunki Sprzedaży


I. ZAMÓWIENIA

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru wskazanego w ofercie kupna następuje z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez KMK-KLINKIER.PL.

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, jeśli w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia, KMK-KLINKIER.PL prześle Kupującemu, pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego (wskazany w zamówieniu) fakturę proforma, a kupujący dokona na jej podstawie 100% przedpłaty. Brak jakiejkolwiek informacji w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji. Datą przyjęcia zamówienia do realizacji jest data zaksięgowania przedpłaty od Kupującego na koncie KMK-KLINKIER.PL.

Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu w drodze powiadomienia wysłanego pocztą elektroniczną do chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o towarze, widocznymi w karcie produktu, po kliknięciu na miniaturę zdjęcia. Stąd KMK-KLINKIER.PL nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.

KMK-KLINKIER.PL zobowiązuje się dostarczyć produkt bez wad. 

KMK-KLINKIER.PL udostępnia możliwość zamówienia próbek oferowanych produktów. Próbki są płatne - koszt jednego pakietu (9 szt. płytek w paczce) wynosi 39,90 zł (płatne kurierowi - przy odbiorze).

Jeżeli Kupujący złoży ostateczne zamówienie w KMK-KLINKIER.PL (na kwotę powyżej 1000 zł) i zwróci się o zwrot za próbki, KMK-KLINKIER.PL odliczy od wartości faktury koszt próbek. Jeżeli Kupujący zamówił kilka pakietów próbek, KMK-KLINKIER.PL zwróci jedynie za jeden pakiet, tzn. kwotę 39,90 zł. 

KMK-KLINKIER.PL nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza przez Kupującego; w takim wypadku transakcje mogą nie zostać zrealizowane. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Kupujący powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym.

W przypadku zamówień o wartości do 1000 zł/brutto KMK-KLINKIER.PL dolicza koszt przepakowania/folii/palety drewnianej.

Kalkulator na stronie KMK-KLINKIER.PL wylicza niezbędną chemię budowlaną zgodnie ze średnim zapotrzebowaniem podanym przez producenta oraz zaokrągla ilości do pełnych opakowań. Zapotrzebowanie na produkty KMK-KLINKIER.PL liczone jest z fugą wynoszącą ok. 10 mm.

W przypadku, gdy Kupującym nie jest konsument (tylko firma), czas realizacji zamówienia i dostawy (doręczenia towaru Kupującemu) może wynosić do 31 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji, a w przypadku produktów importowanych z zagranicy (szczególnie  z Holandii i Niemiec) - może wynieść nawet 6 miesięcy od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Składowanie zakupionego przez klienta towaru, w magazynach KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o., od momentu złożenia zamówienia do dnia wysyłki (zazwyczaj do 7 dni roboczych), odbywa się bezpłatnie.
 
Po upływie powyższego terminu, przewidzianego na proces realizacji zamówienia, KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów za składowanie każdej palety. Zwyczajowo jest to kwota ok. 100 zł/netto za 1 paletę, za każdy rozpoczęty miesiąc składowania. Kwota ta liczona jest włącznie z miesiącem, w którym zostało złożone zamówienie.

II. DOSTAWY 

KMK-KLINKIER.PL dostarcza towar na zlecenie Klienta, w miejsce przez niego wskazane. Koszt takiej dostawy ponosi Klient. KMK-KLINKIER.PL zastrzega, że dostawy będą realizowane tylko w przypadku, gdy do miejsca dostawy możliwy jest dojazd środkami transportowymi organizowanymi przez KMK-KLINKIER.PL.

Dostawy większych ilości materiałów, tzw. całopojazdowe (np. na całą elewację) odbywają się autem typu TIR.
Organizacja sprawnego i zgodnego z ustalonym wcześniej termiem rozładunku, leży wówczas po stronie klienta i odbywa się na jego koszt.

Dostawy drobnicowe (maks. do 10 palet) odbywają się autami z windą i wówczas rozładunek palet z auta zapewnia kierowca spedycji.

Dostawy realizowane są przez zewnętrzną spedycję. Rzeczywisty koszt dostarczenia 1 palety jest zgodny z aktualną umową zawartą przez KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. ze spedytorem i wynosi 198 PLN/pal.
 
Koszt dostarczenia 1 palety, o wadze do 1000 kg [w dowolne miejsce w Polsce], wynosi dla klienta 99zł/paleta. 
 
KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. podczas ewentualnego zwrotu towaru przez klienta, pobierze różnicę w wartości udzielonego rabatu za dostawę, pokrywając w ten sposób rzeczywiste koszty dostawy.

Przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu w miejsce rozładunku, w przypadku zaistnienia zagrożenia uszkodzenia pojazdu, towaru lub innej szkody. W takiej sytuacji uważa się, że towar dotarł na wskazane miejsce we właściwym czasie, a koszt przewiezienia towaru w miejsce gdzie zostanie on rozładowany obciąża Klienta.

III. ZWROTY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów,  z zakupionego towaru mogą Państwo zrezygnować w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. Możliwość zwrotu nie dotyczy Kupujących, którzy wcześniej zamówili próbki produktów i dzięki temu mogli zapoznać się osobiście z zamawianym produktem.

W przypadku skorzystania z tego uprawnienia, Kupujący zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wraz z nim przesłanie dostarczonego produktu na adres siedziby Firmy KMK-KLINKIER.PL.

Kupujący może odstąpić od umowy jedynie wtedy, gdy produkt:
- nie był używany
- nie został pobrudzony lub w inny sposób zniszczony
- nie został pozbawiony fabrycznego opakowania
- jest kompletny
- nie został przetworzony pod zamówienie

Różnice w wyglądzie zewnętrznym towarów wynikające z ich specyfiki, specyfiki materiałów użytych do produkcji lub z procesów produkcyjnych (w szczególności: kolorystyka, faktura i struktura lica itp.) nie stanowią wady towaru i nie mogą stanowić podstawy zwrotu / reklamacji.

Podstawy zwrotu / reklamacji nie może stanowić również błędna interpretacja kolorów wynikająca z ustawień różnych typów monitorów dostępnych na rynku.

Jeśli KMK-KLINKIER.PL wyśle towar, a konsument go nie odbierze, KMK-KLINKIER.PL ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej (art. 471 Kodeksu cywilnego).
W przypadku zwrotu towarów przez klienta KMK-KLINKIER.PL Sp. z o.o. nalicza poniesione wcześniej koszty za paletę oraz przepakowanie.

W przypadku ewentualnego zwroru towaru konsument jest odpowiedzialny za organizację transportu, załadunek towaru oraz odpowiednie zabezpieczenie palet.

Produkt należy odesłać wraz z otrzymanym dowodem sprzedaży - np. paragonem, numerem własnego konta bankowego oraz oświadczeniem    o odstąpieniu od umowy. Koszty przesyłki towaru w obie strony pokrywa konsument. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

IV. REKLAMACJE

Jeżeli po otrzymaniu towaru znajdziecie Państwo w nim wady fabryczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, mają Państwo prawo  zgłosić to pisemnie lub mailowo do KMK-KLINKIER.PL wraz z dokumentem potwierdzającym zakup towaru.

W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Jest to bardzo ważne, gdyż jeżeli zniszczenie lub uszkodzenie nastąpiło w trakcie transportu - pokrycie kosztów lub wymiana towaru z tego tytułu, będzie realizowane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego (dokument niezbędny dla ubezpieczyciela) w obecności osoby dostarczającej towar.

Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania zgłoszenia.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (np. z powodu wyczerpania stanu  magazynowego), KMK-KLINKIER.PL wymieni produkt na inny, dostępny model za równowartość ceny.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

"1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

2. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

-zwrócenie się do stałego polubownego sądku konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017r. poz. 1063 ze zm.), z wnioskiem o rostrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

-zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 ustawy o Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim, a Sprzedawcą,

-może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszczenie Konsumentów Polskich)."

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny do pobrania pod linkiem https://kmk-klinkier.pl/odstapienie.pdf 
Zadaj pytanie
zamknijpracownik
Dziekujemy za przesłanie zapytania.
Odpowiemy na nie niezwłocznie.
Na każde pytanie odpowiadamy w możliwie najkrótszym terminie.
Zwykle odpowiedź udzielana jest w czasie krótszym niż 24h.
Jeśli Twoja sprawa jest pilna zadzwoń do naszego doradcy.

Odpowiedź na większość pytań technicznych znajdziesz w dziale Porady


Zadzwoń
tel.: 63 248 88 48
Poleć znajomemu produkt [produkt1]
zamknij
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za polecenie naszego produktu.
Adres e-mail znajomego:
Treść, Twój komentarz
Twoje imię i nazwisko:
Wyślij kopię e-maila do mnie
Poleć produkt [produkt2] na portalu społecznościowym
zamknij
Opinie naszych klientów dotyczące produktów & obsługi
DODAJ OPINIĘ
Oceń produkt & obsługę
PUBLIKUJ
Zaufali nam
poprzednie zdjęcie
następne zdjęcie